• بایا سیلندر
  • فقط کالاهای موجود
  جستجوی پیشرفته
 • مقایسه ( مورد)

  تماس بگیرید

  <p><br></p>

  کپسول 1 کیلوگرم پودر و گاز بایا سیلندر

  کپسول آتش‌نشانی فوق یکی از محصولات شرکت بایا سیلندر است. در این کپسول آتش‌نشانی برای خاموش‌کردن آتش از پودر خشک BC استفاده شده است.فشار بالای پودر درو..

  <p><br></p>

  0 تومان

  تماس بگیرید

  <p><br></p>

  کپسول 12 کیلوگرم پودر و گاز بایا سیلندر

  کپسول آتش‌نشانی فوق یکی از محصولات شرکت بایا سیلندر است. در این کپسول آتش‌نشانی برای خاموش‌کردن آتش از پودر خشک BC استفاده شده است.فشار بالای پودر درو..

  <p><br></p>

  0 تومان

  تماس بگیرید

  <p><br></p>

  کپسول 2 کیلوگرم پودر و گاز بایا سیلندر

  کپسول آتش‌نشانی فوق یکی از محصولات شرکت بایا سیلندر است. در این کپسول آتش‌نشانی برای خاموش‌کردن آتش از پودر خشک BC استفاده شده است.فشار بالای پودر درو..

  <p><br></p>

  0 تومان

  تماس بگیرید

  <p><br></p>

  کپسول 25 کیلوگرم پودر و گاز بایا سیلندر

  کپسول آتش‌نشانی فوق یکی از محصولات شرکت بایا سیلندر است. در این کپسول آتش‌نشانی برای خاموش‌کردن آتش از پودر خشک BC استفاده شده است.فشار بالای پودر درو..

  <p><br></p>

  0 تومان

  تماس بگیرید

  <p><br></p>

  کپسول 3 کیلوگرم پودر و گاز بایا سیلندر

  کپسول آتش‌نشانی فوق یکی از محصولات شرکت بایا سیلندر است. در این کپسول آتش‌نشانی برای خاموش‌کردن آتش از پودر خشک BC استفاده شده است.فشار بالای پودر درو..

  <p><br></p>

  0 تومان

  تماس بگیرید

  <p><br></p>

  کپسول 4 کیلوگرم پودر و گاز بایا سیلندر

  کپسول آتش‌نشانی فوق یکی از محصولات شرکت بایا سیلندر است. در این کپسول آتش‌نشانی برای خاموش‌کردن آتش از پودر خشک BC استفاده شده است.فشار بالای پودر درو..

  <p><br></p>

  0 تومان

  تماس بگیرید

  <p><br></p>

  کپسول 50 کیلوگرم پودر و گاز بایا سیلندر

  کپسول آتش‌نشانی فوق یکی از محصولات شرکت بایا سیلندر است. در این کپسول آتش‌نشانی برای خاموش‌کردن آتش از پودر خشک BC استفاده شده است.فشار بالای پودر درو..

  <p><br></p>

  0 تومان

  تماس بگیرید

  <p><br></p>

  کپسول 6 کیلوگرم پودر و گاز بایا سیلندر

  کپسول آتش‌نشانی فوق یکی از محصولات شرکت بایا سیلندر است. در این کپسول آتش‌نشانی برای خاموش‌کردن آتش از پودر خشک BC استفاده شده است.فشار بالای پودر درو..

  <p><br></p>

  0 تومان

  نمايش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

All Right’s Reserved | Designed by Nonegar Pardazesh