تلفن واحد فروش 
021-66740496
تلفن واحد فروش 
021-66740488
تلفن واحد فروش 
021-66760854
تلفن واحد فروش 
021-66760567
آدرس شعبه اول
خیابان امام خمینی، روبروی بیمارستان سینا، پاساژ رشید3، طبقه همکف، پلاک ۲/۱
آدرس شعبه دوم
خیابان امام خمینی، نبش خیابان خیام، روبروی موزه پست، پاساژ خیبر، پلاک 6
ایمیل Info@imenclassic.com© Copyright 2019 All Rights Reserved

All Right’s Reserved | Designed by Nonegar Pardazesh